J.Pustuł, M.Przywara
Doradztwo podatkowe

ul. Wiślna 3/4
31-007 Kraków

tel. (0 48 12) 423-59-44
fax. (0 48 12) 423-59-99

kontakt@taxservice.pl

Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług doradztwa podatkowego dla podmiotów gospodarczych oraz inwestorów indywidualnych.

Reprezentujemy klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Pomagamy klientom w prawidłowym rozliczaniu zobowiązań budżetowych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań i planowanie podatkowe.
Nasze działania:

Bieżące doradztwo podatkowe

Podstawową formą naszych usług jest udzielanie bieżących konsultacji w zakresie zagadnień podatkowych. W ciągu wieloletniej pracy w firmach Wielkiej Czwórki zdobyliśmy bogate doświadczenie w zakresie wszystkich rodzajów podatków, jak również wiedzę na temat specyficznych problemów podatkowych w poszczególnych sektorach gospodarki (w tym: handlu, produkcji, usług finansowych, usług informatycznych, energetyki i wielu innych). Łączymy znajomość prawa podatkowego z wiedzą na temat praktycznego podejścia stosowanego przez lokalne organy podatkowe. Usługi, które oferujemy naszym Klientom mają bezpośrednie praktyczne zastosowanie w ich codziennej działalności, zwiększają bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej (poprzez minimalizację ryzyka błędów w rozliczeniach podatkowych), pozwalają na osiągnięcie oszczędności podatkowych i usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Udzielamy porad w zakresie:

Podatku VAT oraz podatku akcyzowego (w tym w zakresie regulacji wspólnotowych)

Podatku dochodowego od osób prawnych

Podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatków lokalnych

W zakres naszych usług wchodzi m.in. wydawanie opinii w zakresie:

Podatkowych aspektów związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi jak również importem i eksportem towarów

Podatkowych konsekwencji prowadzenia działalności inwestycyjnej w tym zakupu i wytworzenia środków trwałych

Podatkowych konsekwencji sprzedaży i umorzenia akcji jak również transakcji dotyczących innych papierów wartościowych oraz udziałów

Podatkowych konsekwencji związanych z restrukturyzacją działalności w tym: sprzedaży przedsiębiorstwa, fuzji i przejęć, podziałów i przekształceń formy prawnej podmiotów gospodarczych

Zagadnień z zakresu podwójnego opodatkowania (opodatkowanie dywidend, odsetek, należności licencyjnych itp.)

Zapisów umów zawieranych w obrocie gospodarczym pod kątem ich konsekwencji w sferze prawa podatkowego

Planów wynagrodzeń i planów motywacyjnych pod kątem ich konsekwencji dla przedsiębiorstwa i pracowników

Zasad kwalifikowania i rozliczania wydatków na reprezentację i reklamę

Innych bieżących zagadnień podatkowych  PL   EN