J.Pustuł, M.Przywara
Doradztwo podatkowe

ul. Wiślna 3/4
31-007 Kraków

tel. (0 48 12) 423-59-44
fax. (0 48 12) 423-59-99

kontakt@taxservice.pl

Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług doradztwa podatkowego dla podmiotów gospodarczych oraz inwestorów indywidualnych.

Reprezentujemy klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Pomagamy klientom w prawidłowym rozliczaniu zobowiązań budżetowych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań i planowanie podatkowe.
Nasze działania:

Ceny transferowe

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie sporządzania analiz cen transferowych oraz dokumentacji podatkowej zgodnej z art. 9(a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Polskie przepisy podatkowe wymagają od podatników przygotowywania dokumentacji podatkowej określającej m.in. podział funkcji, metodę ustalania ceny transferowej oraz strategię przyjętą w relacjach z podmiotami powiązanymi. Nasze usługi w tym zakresie mogą polegać bądź na weryfikacji dokumentacji sporządzonej przez Klienta, bądź na udzieleniu wskazówek co do sposobu jej przygotowania, lub też na kompleksowym przygotowaniu całości wymaganej dokumentacji.

Szereg analiz oraz dokumentacji podatkowych sporządzanych przez nas była przedmiotem pozytywnej weryfikacji ze strony organów kontroli skarbowej oraz organów podatkowych.  PL   EN