J.Pustuł, M.Przywara
Doradztwo podatkowe

ul. Wiślna 3/4
31-007 Kraków

tel. (0 48 12) 423-59-44
fax. (0 48 12) 423-59-99

kontakt@taxservice.pl

Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług doradztwa podatkowego dla podmiotów gospodarczych oraz inwestorów indywidualnych.

Reprezentujemy klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Pomagamy klientom w prawidłowym rozliczaniu zobowiązań budżetowych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań i planowanie podatkowe.
Nasze działania:

Fuzje i przejęcia

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w zakresie planowania podatkowego przy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w szczególności przy połączeniach, podziałach, transakcjach dotyczących zbycia lub wniesienia aportem przedsiębiorstwa itp. Doradzaliśmy przy połączeniach instytucji finansowych, dużych polskich spółek produkcyjnych, znanych sieci handlowych, browarów. Opracowywaliśmy optymalne pod względem podatkowym koncepcje równoczesnego łączenia kilkunastu spółek, analizowaliśmy konsekwencje podatkowe łączenia i dzielenia spółek zarówno powstające u podmiotów polskich, jak również ich wspólników zagranicznych, doradzaliśmy w procesach nabywania i zbywania przedsiębiorstw.

Nasze doradztwo obejmowało wszystkie etapy procesów restrukturyzacyjnych - począwszy od przygotowania optymalnej pod względem podatkowym koncepcji połączenia, podziału, czy innego sposobu reorganizacji, poprzez doradztwo przy tworzeniu planu połączenia (podziału), sporzadzenia uzasadnienia ekonomicznego przeprowadzanej reorganizacji, aż po rejestrację operacji i złożenie pierwszych deklaracji podatkowych.

W ramach świadczonych usług zawsze pomagamy Klientom zoptymalizować pod względem podatkowym planowaną restrukturyzację, przygotować harmonogram działania oraz niezbędne dokumenty związane z rozliczeniem podatków spółki przejmowanej lub restrukturyzowanej.

Udzielamy opinii na temat konsekwencji podatkowych połączeń i podziałów spółek prawa handlowego, przekształcenia formy prawnej podmiotów gospodarczych, sprzedaży przedsiębiorstw itp. Doradzamy również, w jaki sposób przeprowadzić restrukturyzację tak, aby osiągnąć optymalne korzyści podatkowe. Pomagamy ponadto Klientom w trudnym okresie tuż po restrukturyzacji asystując im przy sporządzeniu niezbędnych zawiadomień oraz deklaracji.

   PL   EN