J.Pustuł, M.Przywara
Doradztwo podatkowe

ul. Wiślna 3/4
31-007 Kraków

tel. (0 48 12) 423-59-44
fax. (0 48 12) 423-59-99

kontakt@taxservice.pl

Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług doradztwa podatkowego dla podmiotów gospodarczych oraz inwestorów indywidualnych.

Reprezentujemy klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Pomagamy klientom w prawidłowym rozliczaniu zobowiązań budżetowych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań i planowanie podatkowe.
Nasze działania:

Procedury podatkowe

Począwszy od 2002 r. polski ustawodawca wprowadził odpowiedzialność podmiotów gospodarczych za skutki przestępstw karno-skarbowych, których dopuściły się osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie. Podmioty gospodarcze (w tym osoby prawne) ponoszą odpowiedzialność na zasadzie winy w doborze personelu i nadzorowaniu jego czynności. Odpowiedzialność ta ma charakter odpowiedzialności zbiorowej. Sankcją, którą organy państwowe mogą nałożyć na przedsiębiorstwo jest kara pieniężna w wysokości wynoszącej maksymalnie aż 8% przychodów przedsiębiorstwa. Dlatego niezwykle istotne jest stosowanie wewnętrznych procedur pozwalających na odparcie zarzutu niewłaściwego doboru  personelu oraz błędów w zarządzaniu.

W ramach naszej usługi analizujemy strukturę organizacyjną firmy i procesy zarządzania, które mają w niej miejsce. Celem takiego działania jest określenie tych procesów i elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa, które mogą skutkować zastosowaniem odpowiedzialności zbiorowej.

W efekcie analizy sporządzamy raport, w którym opisujemy poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia działalności podmiotu (obieg dokumentów, procedura akceptacji dokumentów księgowych, zasady doboru personelu, nadzór nad pracownikami itp.), wskazując słabe i mocne strony przyjętych rozwiązań. W razie potrzeby pomagamy w sporządzeniu wewnętrznych procedur (instrukcji służbowych), których przestrzeganie nie tylko może przyczynić się do minimalizacji ryzyka zastosowania wobec przedsiębiorstwa odpowiedzialności zbiorowej, ale pozwala również na prawidłowe rozliczanie się ze zobowiązań podatkowych.  PL   EN