J.Pustuł, M.Przywara
Doradztwo podatkowe

ul. Wiślna 3/4
31-007 Kraków

tel. (0 48 12) 423-59-44
fax. (0 48 12) 423-59-99

kontakt@taxservice.pl

Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług doradztwa podatkowego dla podmiotów gospodarczych oraz inwestorów indywidualnych.

Reprezentujemy klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Pomagamy klientom w prawidłowym rozliczaniu zobowiązań budżetowych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań i planowanie podatkowe.
Nasze działania:

Przeglądy podatkowe

Na zlecenie naszych Klientów wykonujemy przeglądy rozliczeń podatkowych w ich firmie w zakresie wybranych podatków i za ustalony okres. Celem przeglądu jest weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych, wskazanie popełnionych błędów oraz obszarów potencjalnych oszczędności podatkowych. Dokonując przeglądu rozliczeń przyjmujemy metodologię zbliżoną do metodologii stosowanej przez organy kontroli skarbowej. Efektem zakończonych prac jest raport wymieniający stwierdzone nieprawidłowości, oraz zawierający sugestie, co do dalszego sposobu postępowania.

W wyniku przeprowadzonego przeglądu Klient ma możliwość odpowiednio wczesnego skorygowania popełnionych błędów przez co unika dalszych odsetek od zaległości podatkowych, sankcji karnoskarbowej oraz ewentualnych sankcji w podatku VAT. Niejednokrotnie efektem przeglądu jest również zidentyfikowanie potencjalnych oszczędności podatkowych.

Dokonujemy również przeglądów przedinwestycyjnych typu due diligence, których celem jest dostarczenie inwestorowi informacji na temat sytuacji podatkowej spółki, której udziały/akcje (lub przedsiębiorstwo) zamierza zakupić. Informacje odnośnie potencjalnych zagrożeń podatkowych i szacunkowych kwot ustalonych zaległości mają istotne znaczenie przy późniejszych negocjacjach warunków transakcji, w tym ceny zbywanych udziałów (przedsiębiorstwa).  PL   EN