J.Pustuł, M.Przywara
Doradztwo podatkowe

ul. Wiślna 3/4
31-007 Kraków

tel. (0 48 12) 423-59-44
fax. (0 48 12) 423-59-99

kontakt@taxservice.pl

Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług doradztwa podatkowego dla podmiotów gospodarczych oraz inwestorów indywidualnych.

Reprezentujemy klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Pomagamy klientom w prawidłowym rozliczaniu zobowiązań budżetowych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań i planowanie podatkowe.
Nasze działania:

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie obsługi podatkowej podmiotów prowadzących działalność na obszarze specjalnych stref ekonomicznych. Przepisy strefowe w ciągu ostatnich kilku lat uległy istotnym zmianom. Na gruncie tych zmian powstaje wiele niejasności, w szczególności w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy pozwolenie na prowadzenie działalności w SSE dostali jeszcze przed 1 stycznia 2001 r. Firmom działającym w SSE oferujemy pakiet usług obejmujący

Okresowe przeglądy podatkowe w celu ustalenia potencjalnych zaległości podatkowych mogących w przypadku tzw. "starych" przedsiębiorców skutkować utratą zwolnienia podatkowego

Pomoc w zaklasyfikowaniu poszczególnych przychodów i kosztów do działalności opodatkowanej i zwolnionej

Pomoc w ustaleniu tzw. wskaźnika kosztów strefowych

Pomoc w wyliczeniu kwoty dostępnej pomocy publicznej i jej zużycia

Pomoc w przygotowaniu wniosku o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE

Bieżącą reprezentację przed organami podatkowymi, organami gminnymi oraz zarządem SSE w zakresie zagadnień dotyczących zasad korzystania z ulg podatkowych

Bieżące informowanie o zmianach w przepisach strefowych  PL   EN